Aktuality

Reset

Prvé zasadnutie revíznej komisie po X. sneme JDS

19/08/2015

Revízna komisia, zvolená na X. sneme JDS, mala svoje prvé zasadanie 6. augusta 2015. Zvolila na ňom za svojho predsedu Ing. Augustína Ukropca. Za podpredsedu bol zvolený Ing. Ladislav Dula a za tajomníčku Zlatica Šumajová. Ďalšími členmi komisie sú: Ing. Karol Pataky, Eliška Fedorová, Štefan Eller, Mária Hajná a Magdaléna Scheberová.

 • Po X. sneme JDS

  23/07/2015

  V dňoch 24. a 25. júna 2015 sa konal v Bratislave X. snem JDS. Na jeho rokovaní za účasti delegátov zo všetkých krajských organizácií JDS a mnohých hostí, tiež vládnej delegácie na čele s premiérom R. Ficom a predsedom NR SR P. Pellegrinim boli prijaté : Správa o činnosti JDS medzi IX. a X. snemom a Programové ciele na ďalšie obdobie – oba hlavné materiály sú zverejnené na našej stránke pod hlavičkou Dokumenty.

  Viac
 • Príhovor Róberta Fica na X. sneme JDS 25.júna 2015

  06/07/2015

  Vážený pán minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR (J. Richter) Vážený pán predseda Jednoty dôchodcov Slovenska (J. Lipiansky) Vážení delegáti celoslovenského snemu Jednoty dôchodcov Slovenska Vážené dámy, vážení páni, milí priatelia, ctení hostia, na úvod Vás chcem čo najsrdečnejšie pozdraviť a zaželať vám príjemný deň. Som rád, že sa s vami môžem pri príležitosti rokovania X. snemu Jednoty dôchodcov Slovenska stretnúť. Dnes budete hodnotiť obdobie od Vášho ostatného snemu a to je výborná šanca pozrieť sa spolu aj na našu doterajšiu spoluprácu.

  Viac
 • Príhovor predsedu NR SR Petra Pellegriniho na X. sneme JDS 25.júna 2015

  01/07/2015

  Vážené dámy, vážení páni, som veľmi rád, že vás dnes môžem osobne pozdraviť a prihovoriť sa vám pri takej výnimočnej príležitosti, akou je jubilejný, 10. ročník snemu vašej materskej organizácie - Jednoty dôchodcov Slovenska. Iste mi dáte za pravdu, že každé takéto výročie je zároveň priestorom na bilancovanie toho, čo priniesli uplynulé roky a čo tie ďalšie ešte len priniesť môžu. Naozaj sa úprimne teším z toho, že sa na Slovensku veľmi svižne podarilo rozbehnúť aktivity v rámci tejto organizácie, ktoré vytvárajú podmienky pre seniorov v našej krajine na plnohodnotné spríjemňovanie si vzácnych rokov jesene života.

  Viac
 • Blahoželanie k Medzinárodnému dňu detí

  01/06/2015

  Aby vyrástol krásny kvet, treba slnko, teplo, vodu, zem, teda dostatočnú opateru – a aby vyrástol človek, treba predovšetkým – l á s k u ...

  Viac
1234...10...